VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Zakończyliśmy proces konsultacji

31 stycznia 2020

Zakończyliśmy proces konsultacji dokumentu „KRYTERIA WERYFIKACJI/OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW”, części A „Kryteria weryfikacji/oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 7, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” część II. Lokalne Kryteria Wyboru. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce Wyniki/Raporty.