VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Zapraszamy do konsultacji dokumentów:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR 

W związku ze zmianami w Projekcie grantowym „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” m.in. w zakresie rezygnacji z zadania „kluby samopomocy i świetlice środowiskowe”, na które nie pozyskano Grantobiorców w ramach trzech naborów wniosków, nastąpiły zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach zakresu tematycznego „Ekonomia społeczna” oraz „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Dlatego

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania

Zmiany w LSR obejmują:

Strona 50 – zmiana wartości wskaźnika rezultatu „Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych”, zmiana wartości wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu”.

Strona 51 – zmiana wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”, zmiana wartości wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna”.

Strona 54 – zmiana wartości wskaźnika produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”.

Strona 61 – aktualizacja kwot w budżecie LSR na podstawie Planu działania.

Innych zmian nie wprowadzono.

Zmiana w Planie działania obejmuje aktualizację wartości wskaźników rezultatu i produktu zgodnie ze zmianami w LSR oraz odpowiadającym im kwotom wsparcia.

Innych zmian nie wprowadzono.

Zmiany są zgodne z zaakceptowaną w dniu 27 lutego 2020 r. przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P matrycą logiczną Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag do 19 marca 2020 r. do godz. 14:00 wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.