VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

II cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

W związku z pracami nad opracowaniem LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 dla obszaru obejmującego 11 gmin powiatu świeckiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w każdej gminie w terminie 14 -21 września odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
Podczas spotkań prezentowaliśmy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w lipcu tego roku podczas spotkań oraz konsultowaliśmy Analizę SWOT i założenia do celów strategicznych (ogólnych) Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Uwagi do opracowanego materiału można zgłaszać na formularzu uwag do 30 września 2015r.
Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi uwagami, aby nasza Lokalna Strategia Rozwoju jak najbardziej odpowiadała na lokalne potrzeby i problemy.