VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

III spotkanie  zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

14 października 2015 po raz trzeci spotkał się zespół ds.  opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w siedzibie LGD.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób z trzech grup tematycznych: Przedsiębiorczość, Społeczeństwo i Środowisko.

Podczas spotkania:

 • Przeanalizowano uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych założeń do analizy SWOT i celów strategicznych (ogólnych) LSR, które odbyły się we wrześniu 2015r.,
 • Zapoznano się z projektem raportu z konsultacji społecznych,
 • Zaprezentowano założenia do planowanych projektów współpracy w ramach LSR,
 • Omówiono wskaźniki produktu i rezultatu dla poszczególnych programów operacyjnych odnoszące się do planowanych działań w ramach LSR.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z Konsultacji Społecznych.

Attachments:
Download this file (Raport.pdf)Raport.pdf