VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zapraszamy do konsultacji

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 prosimy Państwa o opinię do następujących rozdziałów :

 • diagnoza i analiza SWOT obszaru powiatu świeckiego;
 • cele i wskaźniki zawarte w LSR;
 • zasady i kryteria wyboru  projektów w ramach LSR;
 • monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR;
 • plan komunikacyjny

Uwagi do założeń LSR zgłaszać można, na formularzach uwag, do 11.12.2015r - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie. Biuro jest czynne codziennie w godzinach 7:30 do 15:30.

Zachęcamy do konsultacji :)