VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Zakończyliśmy proces konsultacji

10-04-2018 r.

Zakończyliśmy proces konsultacji kryteriów oceny i wyboru projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 – zakres tematyczny: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza”.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce Wyniki/Raporty