VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Zakończyliśmy proces konsultacji pięciu kluczowych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 składających się z:

 1. 1) diagnoza i analiza SWOT obszaru powiatu świeckiego,
 2. 2) cele i wskaźniki zawarte w LSR,
 3. 3) zasady i kryteria wyboru projektów w ramach LSR,
 4. 4) monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR,
 5. 5) plan komunikacyjny.

Dziękujemy członkom LGD oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom a szczególnie członkom zespołu ds. opracowania LSR, którzy poświęcali swój czas aby dyskutować z nami o problemach, kierunkach działania czy konkretnych rozwiązaniach dla obszaru LGD.