VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY


Zakończyliśmy proces konsultacji kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 
Dziękujemy mieszkańcom oraz członkom zespołu ds. aktualizacji LSR, którzy poświęcali czas aby przeanalizować propozycję zmian w kryteriach wyboru operacji oraz za zgłoszone uwagi.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz kryteriami wyboru operacji.