VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

W okresie programowania 2014-2020 Lokalna Grupa Działania będzie działać w oparciu o następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie 1304/2013
 • Rozporządzenie 1303/2013
 • Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności 
 • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

W tej zakładce prezentujemy również wytyczne.