VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Konsultacje Kryterów Wyboru Operacji 

30-05-2017

Zakończono proces konsultacji wypracowanego materiału w zakresie aktualizacji/uzupełnienia kryteriów wyboru operacji po uwagach zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski pismem z dnia 16 maja 2017r. 

Dziękujemy członkom zespołu ds. aktualizacji LSR, którzy poświęcali czas aby przeanalizować propozycję zmian w kryteriach wyboru operacji oraz za zgłoszone uwagi.

Kryteria zostaną zamieszczone na stronie LGD niezwłocznie po akceptacji przez Urząd Marszałkowski.